Produkter

 FODGÆNGER-BROER I BEDSTE KVALITET - DET SKAL OPLEVES

“Fodgænger-broer – praktiske løsninger må gerne være flotte!”
 •  

  Se mere >>>

  Uanset hvor der skal bygges en Fodgænger-bro, er det vigtigt, at den tilpasses de omkringliggende omgivelser. Vores løsninger giver mulighed for at kunne skabe individuelle udtryk, og derved skabe en dynamisk løsning.

  Vores fodgænger-broer fremstilles individuelt i størrelse og udformning udfra kundes behov. De er alle dimensioneret for en nyttelast på 500kg/m2, således at de alle kan benyttes af knallerter, havetraktorer, ATV’er m.m.

  Broerne udføres med udgangspunkt i hårdttræ, der udover at være flot og robust også er utrolig slidstærkt. Og på grund af det store olieindhold kan imprægnering samtidigt undgås, hvorved vedligeholdelsen kan reduceres til et absolut minimum.

  Ved sans for detaljer og helheder løser vores Fodgængerbroer ikke bare et praktisk problem, men er også med til at hæve oplevelsen af området.

   

  Se mindre <<<

 MATERIEL-BRO FOR LETTE ELLER TUNGE KØRETØJER

“Hensynet til det praktiske bliver forenet med mulighederne for stilfuld udførelse”
 •  

  Se mere >>>

  Med en Materiel-bro er det muligt at forene det praktiske med det smukke. Uanset hvor behovet er for en bro med adgang for kørende trafik, tilbyder vi løsninger til alle typer køretøjer, der samtidig kan indpasses smukt i de naturlige omgivelser. Broerne udføres individuelt udfra kundens ønsker og behov, men dimensioneres selvfølgelig udfra belastning af trafik.

  For at sikre lange levetider leveres Materiel-broerne i hårdttræ. Det høje olieindhold i træet overflødiggør imprægnering og giver derved en minimal vedligeholdelse samt lave driftsudgifter.

  De mange muligheder for individuelle udtryk og konstruktionsvalg er med til at gøre Materiel-broerne interessante – uanset om de skal placeres i naturen eller midt i det travle byliv.

  Se mindre <<<

 TRÆ-STIER FORLÆNGER OPLEVELSERNE HELT UD I SKOVEN

”Naturlige løsninger med spændende detaljer giver naturen flere anvendelsesmuligheder”
 •  

  Se mere >>>

  Igennem de seneste år har Wood-ways.com deltaget aktivt i produktion og opsætning af Træ-stier, der er med til at fremhæve miljøet og de grønne løsninger. Flere og flere kommuner har desuden valgt Træ-stier, som den naturlige løsning i etablering af naturstier, der med kreative løsninger er til glæde for de mange, der nu aktivt kan bruge naturen året rundt. Træ-stier bliver integreret i den eksisterende natur, hvor der er taget miljømæssige hensyn til både træer, skov og dyreliv, som forbliver en del af oplevelsen. Vi har stor erfaring i at arbejde i beskyttede områder, hvor der skal tages særlige hensyn. Med en særlig ekspertise hvor vi arbejder os successivt ud i terrænet, kan vi etablere Træ-stier i stort set ufremkommelige områder.

  Træ-stierne udføres ca. 30 cm over terræn, således at der kan sikres dyre- og faunapassage under træ-stien.

  Træ-stierne udføres på nedrammede FSC certificerede Robinia-stolper. Nedbringningen af stolperne udføres med egnet rammemateriel til sikring af stolpernes bæreevne. Træ-stien er dimensioneret for en nyttelast på 500kg/m2.

  I saddelhak på stolperne fastboltes vandrette bærebjælker som underlag for 3 langsgående vanger. Dækket fastgøres med 2 rustfri stålskruer i hver af vangerne. Der monteres fugtspærre mellem vanger og dækplanker.

  Dækplankernes overside udføres med skridhæmmende profilering. Bærebjælker, vanger og dækplanker udføres af egnet FSC certificeret tropisk hårdttræ. Træ-stierne kan evt. leveres med et lavt fodværn.

  Wood-ways.com har sammen med kommuner, Skov- & Naturstyrelsen og mange andre interessenter gennemført naturgenopretningsopgaver over hele landet. Vi har lavet et større antal egetræsbroer i forbindelse med, at Varde Å er blevet lagt tilbage til det oprindelige åløb. Vi har gjort Uldum Kær til et område, hvor man kan færdes på kryds og tværs af Gudenåen. Vi har forbundet en lang række byer med Træ-stier for kommunerne i Silkeborg, Middelfart, Aarhus, Esbjerg ect.

   

  Se mindre <<<

 GELÆNDER/VÆRN - SKAB DIT EGET INDIVIDUELLE LOOK

 
 •  

  Se mere >>>

  Wood-ways.com har udviklet en bred vifte af forskellige typer af værn. Fælles for dem alle er, at de udføres med sunde detaljer i en meget høj kvalitet. Værnene udføres individuelt efter kundens ønsker og behov i f.eks. hårdttræ, stål, wire el. lign. Se evt. galleriet for inspiration.

  Værnet skal først og fremmest give tryghed, derfor kan alle vores værn modstå vinkelrettede enkeltkræfter på 1,0 kN; jf. kravene fra Vejdirektoratet.

  Værnet er med til at understrege broen og har derfor en stor visuel betydning for den færdige konstruktion. Lad os derfor få en god snak om, hvilket værn der vil passe godt til din bro, ligesom vi gerne deltager i udviklingen og produktionen af nye spændende løsninger af værn.

  I et smart og indbydende look tilbydes værnet monteret skråtstillet i en udadgående vinkel på ca. 10 grader. Herved forøges afstanden imellem håndlisterne med 40 cm, således at man naturligt kan benytte hele broens bredde uden at komme i konfl ikt med værnet, hvilket får broerne til at føles markant bredere.

  Det er muligt, at få indbygget lys i broerne. Dette kunne være udført med uplight-lamper monteret i dækket, således at der i de mørke stunder kastes en lysende glød på værnet. Dette gennemføres med miljørigtige 1,2 watt diodelamper.

  Se mange af de forskellige løsninger på vores hjemmeside.

  Se mindre <<<

 TERRÆNVÆRN GIVER EN HELSTØBT LØSNING

 
 •  

  Se mere >>>

  Wood-ways.com tilbyder terrænværn, der fastholder jorden for enderne af broen imod at skride ned i vandlø- bet, Herved minimeres de huller, der oftest fi ndes før og efter en bro. På denne måde vil broen altid stå som en helstøbt løsning, og man minimerer risikoen for uheld.

  Terrænværnet kan udføres enten i armeret beton-plade (25 Mpa) eller hårdttræ. Terrænværnet monteres lodret for enderne af broen og giver en naturlig tilslutning for trampe-, grus- eller asfaltsti. Terrænværnet skaber god ventilation og sikrer at broen ikke er i direkte jordkontakt.

  Terrænværnet giver en flot afslutning og er velegnet som afgrænsning til stier af asfalt, grus osv.

   

  Se mindre <<<

 FUNDAMENTER DER HOLDER DAG EFTER DAG

 
 •  

  Se mere >>>

  Wood-ways.com har udviklet et effektivt forankringssystem, der giver en hurtig og sikker montage. Ved at benytte de præfabrikrede fundamenter kommer broen ikke i kontakt med jorden, og den naturlige ventilation omkring trædelene sikrer en lang og sund levetid for konstruktionen.

  Punktfundamenterne er udført i 25 MPa beton med dimensioner, der opfylder kravene i de statiske beregninger. Forankringsbeslagene kan justeres i højden, inden fastgørelserne monteres i de forborede huller.

  Der forudsættes en bæreevne til fundamenterne på 200 kN/m², svarende til intakt sandjord eller ler. Dersom denne bæreevne ikke er til stede, kan broen monteres på nedrammede pæle af Robiniatræ.

  Se mindre <<<

 EFFEKTIV SKRIDSIKRING GIVER SIKRE LØSNINGER I AL SLAGS VEJR

 
 •  

  Se mere >>>

  Træ-broer kan på udsatte steder blive glatte som følge af algevækst. For at reducere dette kan man med fordel et par gange i året sprøjte med algefjerner.

  Man kan afhjælpe en glat overfl ade med forskellige typer af skridsikringer:

  1. Dækplankerne kan forarbejdes med forskellige antislip-profi leringer i overfl aden.
  2. Dækket kan leveres med en skridsikker overfl ade af ex. Kvarts, Bikorit, Bauxit og Dynagrib. Friktionsmaterialet fastholdes i et bindemiddel af Epoxy eller Acryl. Friktionsmaterialerne fi ndes i en lang række forskellige spændende farver og størrelser. Løsningen, der udføres på både nye og eksisterende broer, tilbydes på underlag af hårdttræ.Udførelsen opfylder kravene fra Vejdirektoratet (Vejregler November 2004) for skridsikring af veje og stier.
  3. Som en meget eksklusiv løsning tilbyder Wood-ways. com skridsikring udført med to friktionsbestrøede gummifuger i hver belægningsplanke.
  4. Centralt på dækket monteres en 500 mm bred diffusionsåben sort gummibelægning. En god løsning for både skridsikring samt beskyttelse imod stålspikes fra golfsko o.l. Produktet Blackline er specielt udviklet til sportsindustrien og benyttes blandt andet som underlag på udendørs legepladser.

   

  Se mindre <<<

 PÅ HOLLANDSK "DAMWAND" SOM BETYDER VÆGGEN I EN DAM, ER NOK DET MEST SIGENDE. DER ER TYPSIK TALE OM AFGRÆNSNINGER MELLEM VAND OG JORD. DETTE UDFØRES AF FSC CERTIFICERET HÅRDTTRÆ AF VARIGHEDSKLASSE I ELLER II FOR AT SIKRE LEVETID. EGNEDE ARTER KUNNE VÆRE: AZOBÉ, ANGELIM VERMELHO, OKAN ELLER TALI.

 
 •  

  Se mere >>>

  Afgrænsningerne fra Wood-ways.com udføres ved at vi nedrammer lodrette planker, der med en slags fer og not giver en så tæt konstruktion, at den bagvedliggende jord eller sand ikke bliver udvasket. Afgrænsningerne monteres med en svag hældning mod jordsiden, ligesom der graves ud for jordankre ved områder med større trykbelastninger.

  På bagsiden monteres planke, der fastholder den ønskede retning på ”træ-væggen”, ligesom der på toppen af væggen monteres en afslutningsplanke, når oversiden er endelig tilskåret.

   

  Se mindre <<<

 VI TILBYDER PLATFORME I FORM OG UDFØRELSE LIGE FTER VORES KUNDERS ØNSKER. PLATFORME ER VELEGNEDE TIL REKREATIVE OPHOLD VED ÅKANER, I SØER ELLER I FORBINDELSE MED PASSAGER AF ENGE OG VÅDOMRÅDER. LIGESOM DE ER VELEGNEDE SOM OP-HALER-PLADSER FOR KANO OG KAJAK.

 
 •  

  Se mere >>>

  Wood-ways.com har udført platforme, der er udstyret med bænke, borde, hængekøjer, trapper, hvilebomme etc.

  Ved lange træ-sti forløb kan det være meget relevant give ældre og svagt gående en mulighed for en pause.

  Ved store vandstandsforskelle tilbydes nogle brede trapper, der giver mulighed for at man altid sikkert kan komme helt ned til vandet.

   

  Se mindre <<<

Logo - Wood-Ways.com
 

Programmeret og hosted af nordicweb